BudownictwoPrzemysł

Ogranicznik przepięć – co to?

instalacje elektryczne

Ogranicznik przepięć jest urządzeniem, które służy do ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami. Odpowiada za ograniczenie czasu oraz częstotliwość prądu następczego. Najczęściej przepięcia powstają w wyniku:

  • wyłączaniu lub włączaniu linii napowietrznej,
  • podczas uderzenia pioruna w linię energetyczną.

Ogranicznik przepięć ma chronić urządzenia, aby większy prąd od tego prądu roboczego nie trafiał do nich tylko do uziemienia. Ograniczniki można podzielić ze względu na rodzaj ochrony:

  • odcinające,
  • ograniczające,
  • kombinowane.

Ograniczniki odcinające po przekroczeniu danej wartości napięcia powoduje szybki spadek oporu wewnętrznego, a tym samym w szybki sposób przechodzi ze stanu nieprzewodzenia, do stanu przewodzenia. Głównym elementem tego rodzaju ogranicznika jest iskiernik.

Ograniczniki ograniczające wykorzystują charakterystykę warystora. Tego typu ograniczniki maja niską wartość napięcia zapłonu oraz zapłon ochronnika nie jest opóźniony. Jednak w porównaniu do ograniczników odcinających mniejszą ma zdolność odprowadzania energii piorunowej.

Ograniczniki kombinowane łączą zalety dwóch wyżej wymienionych ograniczników.

ogranicznik przepięć