Technologia

Skuteczne wykorzystanie energooszczędnych rekuperatorów

energooszczędne rekuperatory

Energooszczędne domy są konstrukcjami, które coraz częściej wznosi się na terenie naszego kraju. Głównym ich założeniem jest funkcjonowanie w pełni normalnie przy mniejszym zużyciu energii i jak najskuteczniejszym zredukowaniu kosztów we wszelkich aspektach funkcjonowania takiego obiektu. W dużej mierze składają się na to bardzo nowoczesne rozwiązania, które cechują się wysokim poziomem zaawansowania technologicznego, co zwykle przekłada się na funkcjonalność takiego rozwiązania.

Energooszczędne rekuperatory w domach

energooszczędne rekuperatoryCiekawym przykładem są rekuperatory, które są jedną z form wentylacji stosowanych w energooszczędnych domach. Wykorzystują one zjawisko ciągu, aby prowadzić aktywną wymianę pomiędzy wnętrzem budynku, a powietrzem na zewnątrz. Do tego celu wykorzystują takie elementy jak czerpnia oraz wyrzutnia. Aby taki system mógł funkcjonować, kluczowe jest wykonanie instalacji wewnątrz struktury takiego budynku. Rekuperacja jest jednym z najbardziej przyjaznych dla człowieka rozwiązań, gdyż wykorzystuje się w niej kilka prozdrowotnych rozwiązań. Przede wszystkim przyjazna jest ona dla osób cierpiących na alergie wziewne. Wiąże się to z dużą ilością filtrów zainstalowanych wewnątrz samego urządzenia rekuperatora. Blokują one przede wszystkim wszelkie drobnoustroje, zanieczyszczenia, insekty oraz pyłki.

energooszczędne rekuperatoryWpływa to na znacznie mniejszą ilość kurzu gromadzącego się wewnątrz pomieszczeń, dlatego też taki stan rzeczy jest przyjemny zarówno dla osób cierpiących na alergię związaną z pyłkami, jak i kurzem. Energooszczędne rekuperatory świetnie radzą sobie z utrzymywaniem ciągłej świeżości powietrza przy bardzo małych kosztach eksploatacyjnych. Urządzenia te nie pobierają zbyt dużej ilości energii elektrycznej w trakcie ich użytkowania, co jest jedną z ich największych zalet. Są one przy tym niezwykle wydajne i bez problemu wywietrzą cały obszar nawet sporej wielkości domu. Dlatego też przez cały okres ich użytkowania nie jest konieczne otwieranie okien. Pozwala to dodatkowo odizolować się od hałasu dochodzącego z ulicy oraz zabezpieczyć przez zanieczyszczeniami z zewnątrz budynku.

Oszczędność rekuperatora szczególnie widoczna jest podczas zimnych miesięcy, gdy korzysta się z instalacji grzewczych. Rekuperacja wyposażona jest w system odzyskiwania ciepła, co oznacza, że ciepło z wydmuchiwanego powietrza jest absorbowane i wykorzystywane w celu nagrzania powietrza czerpanego do wewnątrz budynku. Pozwala to na znacznie zredukowanie strat cieplnych, co przekłada się na zmniejszone wydatki związane z ogrzewaniem i energii wykorzystywanej w tym celu.